Menu

Europees preventiehandboek: Een leidraad voor wetenschappelijk onderbouwde preventie in de praktijk

Het gerenommeerde European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) heeft een preventiehandboek uitgebracht. De bevindingen en richtlijnen voor preventiewerkers zijn gebaseerd op recente gegevens uit de preventiewetenschap van alle Europese landen. “Preventie gebeurt nog te vaak vanuit het buikgevoel, zonder een duidelijk kader te volgen. Een leerkracht die in de klas een open discussie start over drugs, kan wel degelijk jongeren aanzetten om uit het niets opeens drugs te gaan gebruiken”, klinkt het.

22-09-2020 - door Peer van der Kreeft, Annemie Coone, Johan Jongbloet

Annemie Coone, Peer van der Kreeft en Johan Jongbloet zijn de auteurs van de publicatie. Allen zijn ze verbonden aan de opleidingen Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent en Howest.

“Veel preventiemedewerkers werken natuurlijk met de beste bedoelingen, maar ze doen dat nog teveel vanuit hun buikgevoel. Wat als een tiener betrapt wordt met een joint op kamp? Er zomaar vrijuit over praten is niét goed, want dat kan kinderen die joints niet kennen er wel degelijk toe aanzetten om ook drugs te gaan gebruiken. Met deze publicatie willen we praktische kaders aanreiken om hen te ondersteunen in zo’n gesprekken, zodat die wel op een wetenschappelijk onderbouwde manier verlopen”, vertellen de auteurs.

De meeste cases die de auteurs in het handboek beschrijven, komen vanuit het werkveld van drugsproblemen. “Maar veel methodes zijn ook bruikbaar op het bredere terrein van preventie. Denk maar aan de problematieken zoals zelfdoding, gaming, agressie, pesten, enzovoort”, klinkt het.

Wel kijken de experts met een unieke Europese bril naar preventie: ze baseren zich enkel op Europees onderzoek, gezien de specifieke context op ons continent. “In de Verenigde Staten mogen jongeren bijvoorbeeld pas alcohol drinken wanneer ze 21 worden, en is men veel minder vertrouwd met culturele fenomenen zoals scoutsfuiven. De grote meerwaarde aan deze publicatie is dat ze daar heel fijn op is afgestemd. We voeren hiermee echt Europese standaarden in”, vertellen de auteurs.

Een ander belangrijk punt is dat er enkel methodes en manieren aangeraden worden die effectief zijn. “Alle methodes zijn evidence based, wat wilt zeggen dat het bewezen is dat ze wel degelijk werken. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt, waardoor leerkrachten, leiders in jeugdbewegingen en preventiemedewerkers in hun geheel echt kunnen bouwen op deze publicatie”, besluiten de auteurs.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Europees preventiehandboek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Zorg & welzijn

Groenbeleving met een visuele beperking

Christian Badot
Luc Vanhoegaerden
Herman Vereycken

Bestel

Zorg & welzijn

Sociale media in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Kristof D'hanens

Bestel

Zorg & welzijn

Europees preventiehandboek

Peer van der Kreeft
Annemie Coone
Johan Jongbloet

Bestel

Zorg & welzijn

Samen verbindt

Jurn Verschraegen
Miet Timmers
Reinhilde Peeters

Bestel