Menu

Vakantie voor mensen met een laag inkomen: wat zijn de mogelijkheden?

Ook mensen met een laag inkomen hebben recht op vakantie en ontspanning. Het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen brengt elk jaar een brochure uit met een waaier van daguitstappen. Op de website staan eveneens allerlei groepsvakanties, al dan niet georganiseerd. Ze onderhandelen met allerhande vakantiehuizen en attracties om voor mensen met een laag inkomen een betaalbaar tarief te verkrijgen.

22-09-2020 - door Ria Vandaele

De voorwaarden

Voor alle mensen die omwille van financiële beperkingen niet op vakantie of daguitstap kunnen gaan. De screening gebeurt op basis van inkomen, rekening houdend met bijkomende omstandigheden zoals schulden of medische kosten.

Aanvragen

Via een sociale organisatie (bijvoorbeeld een OCMW, een CAW, een buurtvereniging). Mensen kunnen ook zelf een aanvraag voor een individuele vakantie doen. Het aanvraagformulier downloaden ze dan op de website van het steunpunt vakantieparticipatie.

Rode Kruisvakanties

Vaak wordt gedacht dat mensen die in armoede leven enkel kampen met financiële problemen. Hun problemen zijn echter ruimer: ze worden niet aanvaard door anderen en voelen zich daardoor vaak uitgesloten. Sociale Hulpverlening probeert samen met zijn vrijwilligers deze isolatie te doorbreken. Ze richten hun tot kinderen om via hen ook de ouders en dus heel het gezin te bereiken. Enerzijds willen ze met Rode Kruisvakanties kinderen een fijne vakantie bezorgen. Anderzijds ondersteunen ze met het ‘Brugfigurenproject’ de kinderen op school.

Niet elk kind heeft de middelen om op vakantie te gaan. Maar de scholen sluiten tijdens de maanden juli en augustus hoe dan ook voor alle kinderen, arm of rijk. Waar kunnen kinderen in armoede dan terecht? Meestal lijden gezinnen in armoede meer onder sociale uitsluiting dan onder materiële uitsluiting. Want armoede ondermijnt hun persoonlijkheid. Ze twijfelen aan zichzelf en voelen zich minderwaardig. Omdat ze zich onzeker voelen, verminderen hun ontplooiingskansen.

Al 18 jaar bezorgt Sociale Hulpverlening kinderen die in armoede leven de vakantie van hun leven. In de zomervakantie van 2008 organiseerden ze twaalf kampen. In totaal bezorgden ze meer dan 500 kinderen een fantastisch vakantieverhaal. Met deze vakanties bereiken ze niet alleen de kinderen, maar bezorgen ze ook de ouders een rustige week zonder de zorgen voor hun kinderen.

Voor deze kampen doen ze ieder jaar beroep op vrijwillige monitoren en logistiekers. Voor 40 kinderen voorzien ze 12 monitoren, 2 hoofdmonitoren en 5 logistieke medewerkers. De begeleiders moedigen de kinderen aan zodat iedereen erbij hoort. Respect en vertrouwen zijn onze sleutelwoorden. Niet alleen voor de kinderen en ouders is het een bijzondere ervaring, ook voor de vrijwilligers is het zeer intens: ze ondervinden dat armoede reëel aanwezig is in onze maatschappij en dat de kinderen daardoor tegen heel wat moeilijkheden aanbotsen. De vrijwilligers krijgen op die manier vaak een andere kijk op de armoedeproblematiek, die ook buiten de kampen aanwezig is.

Bizon-vakanties

BIZON vzw is een vrijwilligersorganisatie die BIZONdere vakantiekampen en vrijetijdsactiviteiten organiseert voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Sinds juli 2006 is BIZON vzw erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging.

Net voor die kinderen en jongeren die nog te weinig toegang vinden tot het reguliere vrijetijds- en vakantieaanbod, wil BIZON vzw activiteiten organiseren. Tijdens het schooljaar organiseren ze vrijetijdsactiviteiten. De zomervakantie is een bijzonder actieve periode want dan zijn er de vakantiekampen. Maar ook in de herfstvakantie is er een kamp.

BIZON vzw is een jonge organisatie, maar kan terugvallen op de ervaring en knowhow van meer dan 150 vrijwilligers. Met deze grote ploeg staan ze in voor de volledige organisatie van de activiteiten.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Wegwijzer naar een integrale hulpverlening

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 8ste editie

Ria Vandaele

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel