Menu

Is een sollicitatieprocedure minder omslachtig als je verzelfstandigt?

Er zijn tal van argumenten om te verzelfstandigen binnen bepaalde gemeentelijke of OCMW-diensten of -activiteiten. Personeelsbeleid is vaak niet het eerste argument, maar soms spelen HRM-overwegingen wel een rol. Zo is een vaak gebruikt argument dat men door verzelfstandiging van meer flexibiliteit geniet in het personeelsbeleid, onder meer als het gaat om de omslachtige sollicitatieprocedures. Maar klopt dat wel?

17-12-2020 - door Jan Leroy, Marijke De Lange, Ben Gilot, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck

"Door te verzelfstandigen moeten we de omslachtige sollicitatieprocedures niet meer volgen.”

Dit motief kan maar opgaan als het om een verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm gaat: een vzw, een vennootschap of een stichting. Immers, elke publiekrechtelijke werkgever, inclusief een AGB of een welzijnsvereniging is gebonden door het grondwettelijke principe van gelijke toegang tot het openbaar ambt. Elke burger in dit land moet met andere woorden de kans krijgen om te werken bij een openbaar bestuur in België.

Dat betekent dat elke sollicitatieprocedure in de openbare sector uit twee onderdelen bestaat:

1. Een of andere vorm van bekendmaking (openbaar of intern) van de vacature. Geïnteresseerden moeten weten dat het bestuur een vacature heeft;

2. Een of andere vorm van selectie van de kandidaten. Het bestuur moet namelijk de beste kandidaat selecteren en, vooral, kunnen bewijzen dat kandidaat X inderdaad beter is dan kandidaat Y. Een openbaar bestuur moet nu eenmaal kunnen aantonen wat er met het belastinggeld van zijn burgers gebeurt.

Dit argument wordt volgens ons overgewaardeerd. We stellen vast dat besturen zelf vaak omslachtige sollicitatieprocedures opgesteld hebben die veel eenvoudiger kunnen. De publicatie in de nationale editie van een krant is niet altijd vereist, loutere kennisproeven zijn eigenlijk overbodig, en zo verder.

Sommige sollicitatieprocedures zijn bovendien niet doeltreffend omdat ze niet afgestemd zijn op de inhoud van de toekomstige job. Een goede communicatiemedewerker zou bijvoorbeeld op een andere manier getest moeten worden dan een vuilnisophaler, in plaats van ze allebei te onderwerpen aan een schriftelijke kennisproef, gevolgd door een mondeling gesprek.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak

 

Ook interessant

Personeel

Het jungle-effect van de crisis

Nele Verrezen

Bestel

Personeel

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Hans Crampe

Bestel

Personeel

Job zoeken: check

Catherine Ruys
Wim Coppieters

Bestel

Personeel

Burn-Out en Leiderschap

Sonja Reckers

Bestel

Personeel

De kracht van zelfsturende teams

Daan Sorgeloos
Guido Maes
Toon Torbeyns
Carla Arp

Bestel

Personeel

Gekonkelfoes in organisaties

Nele Verrezen

Bestel