Menu

Politeia

De kennispartner voor de publieke sector

In de kijker

Beleid

Codex Lokaal Bestuur l 8e editie

Bestel

Overheidsopdrachten

11 Oct

Webinar: Raamovereenkomsten en Aankoopcentrales - De rol van de aankoopcentrale en de impact van het arrest van het Hof van Justitie van 17 juni 2021

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Financiën

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Beleid

20 Oct

Seminarie: Woningkwaliteit bewaken

Locatie: Congrescentrum De Pitte, 2850 Boom

Prijs: € 149

Schrijf u in

Informatiemanagement

Informatie beheren en archiveren: selecteren en digitaal depot

Bestel

Communicatie

15 Nov

Masterclass Nudging: Hoe bereik je gedragsverandering bij diverse doelgroepen?

Locatie: Stadsform, Stadswaag 6, 2000 Antwerpen

Prijs: € 219

Schrijf u in

Informatiemanagement

Informatie zoeken, gebruiken en beoordelen: informatievaardigheden en soorten informatiebronnen

Bestel

Communicatie

30 Nov

Online Masterclass: Strategisch LinkedIn gebruiken in de publieke sector

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 219

Schrijf u in

Financiën, Communicatie

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Financiën, Communicatie, Ruimtelijke ordening

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Ruimtelijke ordening

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel

Ruimtelijke ordening

29 Sep

Webinar: Gemeentewegen en het klimaat: Ecoversterking langs trage wegen

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Ruimtelijke ordening

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Ruimtelijke ordening

29 Sep

Gemeentewegen Doen Bewegen - Reeks webinars i.s.m. Trage wegen vzw

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 450

Schrijf u in

Hoger onderwijs, Secundair onderwijs

25 Oct

Webinar: Blended learning in de praktijk

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 138.99

Schrijf u in

Lager onderwijs

Mijn DENK!-schrift

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Opleiding & vaardigheden

20 Oct

Webinar: Leidinggeven in een overheidsorganisatie

Locatie: Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Organisatie

Handboek werken met vrijwilligers | editie 2022

VSDC

Bestel

Politie

Wet op het politieambt | 25ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie

29 Sep

Seminarie: Het GDPR-beleid rond het gebruik van camera’s door politie

Locatie: De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom

Prijs: € 149

Schrijf u in

Politie

Handboek Deontologie bij de politiediensten

Alain Liners
Eef Dillemans

Bestel

Politie

11 Oct

Seminarie: Politieverhoor in de praktijk: twee onderbouwde methodes om verklaringen te testen

Locatie: De Schorre, Schommelei 1 2850 Boom

Prijs: € 149

Schrijf u in

Communicatie, Politiek

Lokale verkiezingen winnen zonder opkomstplicht

Reinout Van Zandycke
Pieter De Vocht

Bestel

Politiek

Het statuut van de lokale mandataris | 16de editie

David Vanholsbeeck

Bestel

Politiek

Startersboek voor gemeente- en OCMW-raadsleden

Bestel

Privacy & persoonsgegevens

06 Oct

Seminarie: Mijn event en GDPR

Locatie: Politeia, Keizerslaan 34 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in

Publiekrecht

Openbaarheid van bestuur

Frankie Schram

Bestel