Menu

Startende leerkrachten

John Maes , Ann Martin

2019-12-04

Bestel

Aanvangsbegeleiding vanuit beleidsperspectief bekeken

Sinds het schooljaar 2019-2020 is aanvangsbegeleiding een recht en een plicht voor elke startende leerkracht in Vlaanderen. Deze maatregel kwam er niet zomaar. Ze maakt deel uit van de uitvoering van de maatregelen uit CAO XI[2]. Deze CAO bevat enerzijds maat- regelen tot verhoging van de koopkracht voor ca. 175.000 personeelsleden binnen het ‘leerplichtonderwijs’ en anderzijds een aantal loopbaanmaatregelen die de situatie van startende leerkrachten aanzienlijk moeten versterken.

2. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/collectieve-arbeidsovereenkomsten-caos

In deze bijdrage gaan we verder in op de inhoud van deze maatregel, het waarom, de verwachte effecten en de betrokken actoren.

We hebben ons hierbij gebaseerd op het werk van de beleidsgroep aanvangsbegeleiding[3] en h

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marc Van den Brande
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Onderwijs

Over schoolboeken en leermiddelen

Luc De Man
Marc Van den Brande
Karl Catteeuw
Jan Van Damme
Kris De Ruysscher
Leo Neels
Tim Surma
Laurie Delnoij
Goedele Vandommele
Jozefien Loman

Bestel

Onderwijs

Kwaliteitszorg op school 2.0

Bestel