Menu

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: van impact naar impactgedreven handelen

door Hans Grymonprez, Griet Briels

Samenvatting

Deze publicatie is beschikbaar in het abonnement Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid.

Veel bestuurders willen graag weten wat de impact is van hun beleidsbeslissingen. Maar ook andere vormgevers aan beleid - en dan denken we in eerste instantie aan sociaalwerkpraktijken - koesteren de vraag naar de impact die ze hebben in het leven van mensen en ruimer in de samenleving.

Maar vergis u niet. Onder de schijnbaar eenvoudige vraag naar impact ligt een moeilijk pad met allerlei theoretische, ethische, politieke en methodologische struikelblokken. In een klassieke benadering steunt het meten van de uitkomsten van een beleid op de logica van voorspelbaarheid en beheersbaarheid, maar in werkelijkheid gaat het om complexe sociale processen die niet altijd even strikt meetbaar zijn.

Willen we met andere woorden werken rond impact, dan is er nood aan een breder perspectief. Een perspectief waarin alle betrokkenen en dus per definitie een verscheidenheid aan perspectieven kunnen deelnemen. Dat kan door het belang van impact te beschouwen als een sociale praktijk.

In dit cahier ligt de focus op samenwerking en interactie tussen beleid en de praktijken die vorm geven aan dat beleid. Nadenken over impact is tenslotte ook nadenken over die samenwerking.

Met bijdragen van: 

Tom Meeuws (Vooruit), schepen van Sociale Zaken (Stad Antwerpen)

Mieke Berghmans & Joke Vandenabeele, vakgroep Educatie, Cultuur en Samenleving (KU Leuven) 

Britt Dehertogh, Pieter Cools & Liese Berkvens (AP Hogeschool Antwerpen) 

Over de auteur(s)

HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is docent sociaal werk aan de AP Hogeschool Antwerpen en verbonden als vrijwillig post-doctoraal medewerker aan de Universiteit Gent.  

Meer info
GB

Griet Briels

Griet Briels is stafmedewerker lokaal sociaal beleid bij het VVSG. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Hans Grymonprez, Griet Briels
Verschijningsdatum: 15-06-2021
Formaat: A5mm
Aantal pagina’s: 62
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen - Lokale besturen engageren zich voor een sterk sociaal beleid (Pakket van 10 exemplaren)

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek voor de sociale dienst van het OCMW

Raf De Bruycker
Mattie Jacobs
Roos Van Kerckvoorde
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

Petra Dombrecht

Bestel

Sociaal beleid & werk

Toekomsten voor sociaal beleid

Peter Cousaert
Sabine Van Cauwenberge

Bestel