Menu

Implementatieboek: Sportproject De Sleutel

Sport: een stimulans tot succesvolle re-integratie

door De Sleutel

Prijs
32,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Sportbeoefening en beweging zijn belangrijk omwille van de positieve effecten op de algemene gezondheid en het welbevinden van elke persoon. Het in de praktijk brengen van deze stelling is geen evidentie bij personen die kampen met een verslavingsproblematiek. Het doel van De Sleutel is om sport te gebruiken als hefboom voor het verduurzamen van een gezonde levensstijl en sport op een structurele manier een plaats te geven in de methodieken van verslavingsprogramma’s. Dit draaiboek is opgesteld voor organisaties die interesse hebben om een duurzaam sportbeleid binnen hun werking te implementeren. Het is een overzicht van de goede praktijken, de drempels en de valkuilen die De Sleutel heeft ondervonden gedurende een tweejarig sportproject. Het is een praktische gids met de nodige informatie om een gelijkaardige sportwerking op te zetten in een andere organisatie. Er wordt weergegeven welke accenten er gelegd werden. Er wordt ook voldoende aandacht besteed aan de evaluatie van de gekozen werkvormen en de mogelijkheden naar de toekomst.

Over de auteur(s)

DS

De Sleutel

De Sleutel is een hulpverleningscentrum voor mensen met een drugproblematiek. Dankzij financiële steun van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, via het Agentschap Sport Vlaanderen (het vroegere departement Sport), werd een tweejarig sportproject uitgewerkt met als titel ‘Sport als stimulans tot succesvolle re-integratie van (ex-)drugsverslaafden’.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): De Sleutel
ISBN (print): 9782509026804
ISBN (digitaal): 978-2-509-02709-2
Verschijningsdatum: 2016-05-15
Formaat: 210 x 297mm
Aantal pagina’s: 72
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Nachtrust bij dementie

Nele Spruytte
Marieke Van Vracem
Renilt Vranken
Chantal Van Audenhove

Bestel

Zorg & welzijn

One safe place

Pascale Franck
Bert Groen

Bestel

Zorg & welzijn

Dromen, denken, doen

Pascale Franck
Davy Simons

Bestel

Zorg & welzijn

Werkboek cultuursensitieve zorg

Bart Claes
Arzu Yentür
Ann Clayes

Bestel

Zorg & welzijn

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Hans Bellaart
Saar Casteels
Melissa Ceuterick
Gunilla De Graef
Philippe Degelin
Dirk Geldof
Steffie Jalhay
Fanny Matheusen

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel