Menu

Extenso

Extenso is de digitale kennisdatabank voor de Vlaamse lokale besturen.

Extenso is opgericht door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), vakuitgeverij Politeia, de juridische en administratieve kennisdatabank Inforum en de overheidsdatabank Pinakes. De database Pinakes is een joint venture van de VVSG, die de ontwikkeling gefinancierd heeft.

Extenso is speciaal opgericht voor Vlaamse lokale besturen.

Extenso is opgericht om de betalende informatie van Politeia, Inforum en Pinakes te bundelen in één abonnement. En dat allemaal digitaal, beschikbaar voor alle medewerkers en mandatarissen van de lokale besturen. We willen op die manier een gebruiksvriendelijkere omgeving creëren voor onze klanten, de lokale besturen.

Extenso betekent: één handig digitaal abonnement met info van VVSG, Politeia, Inforum en Pinakes, voor alle medewerkers en mandatarissen van de lokale besturen.

De VVSG-website is sinds de opstart van Extenso onderverdeeld in drie concrete gebruiksniveaus. Extenso is het derde niveau.

  1. Publieke website met nieuwsberichten, opleidingen, vacatures – vrije toegankelijkheid
  2. VVSG-kennisnetwerk met online werkgroepen en bijhorende beleidsdocumenten – enkel voor VVSG-leden
  3. Extenso met de publicaties van Politeia, de juridische informatie van Inforum en de overheidsdatabank van Pinakes – enkel voor abonnees op Extenso

Ga naar www.vvsg.be, maak uw profiel aan en log in. Neem een abonnement op Extenso en zoek doorheen de informatie. Via de zoekresultaten kan u doorklikken naar de bewuste content op de websites van Politeia, Inforum en Pinakes.

  • Alle nuttige en nodige vakinformatie op één plaats
  • De informatie is volledig + actueel + bruikbaar + correct
  • Eén abonnement met toegang voor alle medewerkers en alle mandatarissen van het lokaal bestuur

Extenso vervangt de bestaande abonnementen op Politeia, Inforum en Pinakes die specifiek relevant zijn voor de werking van gemeentes en OCMW’s. Het vervangt dus niet alle abonnementen op de publicaties van Politeia.

 

Voor de papieren abonnementen bij Politeia heeft de klant de keuze. Printabonnementen kunnen worden verdergezet naar eigen keuze en printpublicaties kunnen uiteraard ook nog besteld worden naar eigen keuze. Dat alles kan via deze website. De kosten voor de aankoop van printpublicaties vallen altijd buiten Extenso.

De prijs van Extenso hangt af van de grootte van een bepaalde gemeente en de inwonersaantallen. Concreet zijn er vijf categorieën: grote steden, centrumsteden, regionale steden & gemeenten, gemiddelde steden & gemeenten en kleine steden & gemeenten. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd, in de maand oktober. Wij geven de klanten een seintje wanneer dat gebeurt.

Extenso werkt met maandabonnementen, die jaarlijks gefactureerd worden.

Extenso is enkel beschikbaar in het Nederlands.

Brusselse en Waalse gemeenten kunnen Extenso niet aanschaffen.

Indien een lokaal bestuur bijzondere informatienoden heeft naast Extenso, bijvoorbeeld voor publicaties voor onderwijs of kinderopvang, kunnen deze naast Extenso aangekocht worden via de website van Politeia. Bij Inforum gelden alle functionaliteiten.

Ja, via deze website.

Indien uw lokale bestuur intekent op Extenso en daarnaast ook de printabonnementen wil behouden, betaalt u tijdens het eerste jaar gewoon de resterende prijs die was vastgelegd voor het printonderdeel van het combi-abonnement. Vanaf het volgende jaar betaalt het lokale bestuur de standaardprijs van een printabonnement.

Wanneer u Extenso aanschaft, worden de diensten van Inforum, Politeia en Pinakes niet meer gefactureerd.

 

Voor printpublicaties van Politeia hebben klanten de keuze of ze hun abonnement al dan niet stopzetten. Bij stopzetting kunnen de bewuste publicaties die geannuleerd mogen worden, doorgegeven worden via extenso@pinakes.be.

Met een abonnement kunnen alle medewerkers en mandatarissen van uw lokaal bestuur (gemeente + OCMW) toegang krijgen tot Extenso. Iedere toegang is persoonlijk. Inloggen tot Extenso gebeurt met uw e-mailadres en wachtwoord via www.vvsg.be. Van daaruit kan u alle inhoud inbegrepen in het abonnement doorzoeken en consulteren.

Indien uw bestuur een abonnement heeft, worden de toegangen automatisch geactiveerd. U hoeft hier dus geen verdere stappen voor te ondernemen. De gebruiker zal merken dat de linken automatisch actief zullen zijn en de content ontsloten zal worden.

Bij problemen om in te loggen, contacteer extenso@pinakes.be.

Om uw abonnement op Extenso stop te zetten, kan u deze stopzetting mailen naar onze klantendienst extenso@pinakes.be. We moeten uw stopzetting ontvangen voor 1 oktober van het lopende boekjaar met een aangetekende brief. De stopzetting wordt effectief vanaf 1 januari van het daaropvolgende boekjaar.